Stawki podatku od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - pełny
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony
Stawki podatku od nieruchomości
Numer
XII/74/2019
Status aktu
Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia
Data wejścia w życie
Czy przepis prawa miejscowego?
TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2019-12-06