Roczne stawki podatku od środków transportowych

Tytuł aktu prawnego - pełny
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony
Roczne stawki podatku od środków transportowych
Numer
XXXVI/272/2018
Status aktu
Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia
Data wejścia w życie
Czy przepis prawa miejscowego?
NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2018-11-06