Podatek od środków transportowych

Tytuł aktu prawnego - pełny
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony
podatek od środków transportowych
Numer
IX/62/2015
Status aktu
Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia
Data wejścia w życie
Czy przepis prawa miejscowego?
NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2015-12-10