Statut MiG

Tytuł aktu prawnego - pełny
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony
Statut MiG
Numer
XXXV/239/2018
Status aktu
Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia
Data wejścia w życie
Czy przepis prawa miejscowego?
NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
statuty, regulaminy
Data publikacji
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2018-10-08