Uchwała nr XVII/98/2012

Tytuł aktu prawnego - pełny
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w s Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony
Uchwała nr XVII/98/2012
Numer
XVII/98/2012
Status aktu
Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia
Data wejścia w życie
Czy przepis prawa miejscowego?
TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
statuty, regulaminy
Data publikacji
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2012-10-31