W sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski

Tytuł aktu prawnego - pełny
W sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski
Tytuł aktu prawnego - skrócony
W sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski
Numer
XXXII/179/2010
Status aktu
Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia
Data wejścia w życie
Czy przepis prawa miejscowego?
TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji)
Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja)
wewnetrzny ustrój jednostek pomocniczych
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2010-03-1