W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki

Tytuł aktu prawnego - pełny
Uchwała Nr XXIX/160/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony
W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
Numer
XXIX/160/2009
Status aktu
Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia
Data wejścia w życie
Czy przepis prawa miejscowego?
TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
statuty, regulaminy
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2009-10-02