W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Tytuł aktu prawnego - pełny
W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony
W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki
Numer
VI/32/03
Status aktu
Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia
Czy przepis prawa miejscowego?
TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań)
Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań)
Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy)
statuty, regulaminy
Uchwała

Treść uchwały, data ogłoszenia pliku: 2015-06-17