O B W I E S Z C Z E N I E WYDANIE DECYZJI, o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego wieża PLAY, WÓLKA OKRĄGLIK

Tytuł ogłoszenia
O B W I E S Z C Z E N I E WYDANIE DECYZJI, o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego wieża PLAY, WÓLKA OKRĄGLIK
Znak sprawy
RG.6733.3.4.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia   8 grudnia 2021 roku

RG.6733.3.4.2021

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Na podstawie  art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu  8 grudnia 2021 roku wydał decyzję Nr RG.6733.3.4.2021 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji polegającej na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1161 położonej w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki.

 

Z w/w decyzją oraz załącznikami można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2; 08-330 Kosów Lacki w godzinach 8-16.

           

                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                 Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                    /.../

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  4. a/a.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: /25/ 787 91 05