wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:  ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, po

Tytuł ogłoszenia
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:  ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, po
Znak sprawy
RG.6220.1.2021   
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.1.2021                                                                       Kosów Lacki, dnia 11.03.2022 r.

 

 

 

                                                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                            w Sokołowie Podlaskim                                        

                                              ul. Oleksiaka Wichury 3

08-300 Sokołów Podlaski

 

      W związku z wszczęciem  postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11.05.2021r. nr RG.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z  art. 64 ust. 1pkt 2 oraz art. 78 ust.1pkt 2, w związku z art. 87  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zwraca się  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:  ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski” z uwzględnieniem zmian we wniosku Inwestora z dnia 22.02.2022r.

 

Inwestor:  – WOSTAL Leszek Wiśniewski, Guty 78,  08-330 Kosów Lacki

 

 Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie  Albinów nie  posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

           Burmistrz

             Miasta i Gminy

            Kosów Lacki

 /-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

 

RG.6220.1.2021                                                                       Kosów Lacki, dnia 11.03.2022 r.

 

 

 

                                                                           Państwowe Gospodarstwo Wodne

                                       Wody Polskie

                                                                                   Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

                                                        w Sokołowie Podlaskim

                                              ul. Repkowska 49

                                                           08-300 Sokołów Podlaski

      W związku z wszczęciem  postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11.05.2021r. nr RG.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z  art. 63, art. 64 ust.1 pkt.4 i ust. 1 c, w związku z art. 87  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zwraca się  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:  ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski” z uwzględnieniem zmian we wniosku Inwestora z dnia 22.02.2022r.

 

Inwestor:  – WOSTAL Leszek Wiśniewski, Guty 78,  08-330 Kosów Lacki

 

 Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie  Albinów nie  posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

 

           Burmistrz

             Miasta i Gminy

            Kosów Lacki

 /-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

RG.6220.1.2021                                                                       Kosów Lacki, dnia 11.03.2022 r.

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                   Wydział Spraw Terenowych I

                                             ul. Kazimierzowska 23

                                                                              08-110 Siedlce

 

 

      W związku z wszczęciem  postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11.05.2021r. nr RG.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z  art. 64 ust.1,pkt 1, w związku z art. 87  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zwraca się  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:  ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski” z uwzględnieniem zmian we wniosku Inwestora z dnia 22.02.2022r.

 

 

Inwestor:  – WOSTAL Leszek Wiśniewski, Guty 78,  08-330 Kosów Lacki

 

 Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie  Albinów nie  posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

 

 

           Burmistrz

             Miasta i Gminy

            Kosów Lacki

 /-/   Jan Słomiak