logo bip

Numer Data podjęcia Tytuł Prawo miejscowe Status aktu
XXXV/239/2018 Statut MiG NIE Uchwalony - obowiązujący
XXXV/239/2018 Statut MiG NIE Uchwalony - obowiązujący
XXVI/178/2017 Zmiany w Statucie TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XVIII/109/2016 Zmiany w statucie TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XVII/98/2012 Uchwała nr XVII/98/2012 TAK Nieobowiązujący (uchylony)
UCHWAŁA NR VIII/50/2011 R UCHWAŁA NR VIII/50/2011 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2011 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXXII/179/2010 W sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski TAK Uchwalony - obowiązujący
XXIX/160/2009 W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki TAK Nieobowiązujący (uchylony)
VI/32/03 W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki TAK Nieobowiązujący (uchylony)
II/12/02 W sprawie powołania doraźnej Komisji w celu opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki NIE Nieobowiązujący (uchylony)