logo bip

Sesja XL

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski  do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza  o pracy w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki za 2022r.

6. Informacja o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2023 rok.

8. Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.Podjęcie  uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

11.Pdjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

12.Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.

13.Wnioski i oświadczenia radnych.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

16.Zamknięcie obrad sesji.

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 14.02.2023 09:05:29
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2023 09:09:09
Data publikacji informacji: od 14.02.2023 09:05:30
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
27.03.2023 09:09:09 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:33:51 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:30:30 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:28:28 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:27:14 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:24:52 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:24:22 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:22:57 Danuta Wolska edycja strony
14.02.2023 09:06:49 Andrzej_BIP edycja strony
14.02.2023 09:05:29 Andrzej_BIP strona została dodana