logo bip

Sesja Nr II

Rada Miasta i Gminy                                        Kosów Lacki, dnia  14 maja  2024r.

Kosów Lacki

OSO.0002.2.2024                                           

                                                                          Pan(i)………………………………

 

  Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 24 maja 2024r. o godz. 13 °° w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kościelna 20.

                         

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski  do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta                    i Gminy.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta                  i Gminy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia  wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2024.                                   

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na zapytania.

13.Sprawy różne.

14.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

15.Zamknięcie obrad II sesji.                                                   

 

               Przewodniczący

          Rady Miasta i Gminy

                   /-/

            Arkadiusz Mleczko

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 04.06.2024 15:07:14
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2024 10:59:51
Data publikacji informacji: od 04.06.2024 15:07:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.07.2024 10:59:51 Andrzej_BIP edycja strony
04.06.2024 15:08:36 Andrzej_BIP edycja strony
04.06.2024 15:07:14 Andrzej_BIP strona została dodana