logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ”
Decyzja Nr RG.6733.3.2.2022 o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego polegajacej na  budowie obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz z zagospodarowaniem terenu
,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie  ”
opinie ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z m
,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynam
 ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”
,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynam
postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej Województwu Mazowieckiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów drogowych wraz z rozbiórką przepustów pod zjazdami, rozbi
O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy
,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”