logo bip

Informacja o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  dla przedszkoli na rok 2022.

 

Zarządzenie nr 46/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie  ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  dla przedszkoli na rok 2022.

 

Na podstawie  art. 12 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 1 i art. 46 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1. Dokonuje się w miesiącu maju 2022 roku pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli. Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ustaloną po aktualizacji:

1) podstawową kwotę  dotacji dla przedszkoli:

- roczna kwota podstawowej dotacji dla przedszkoli na rok 2022 wynosi na jedno dziecko 18.414,70 zł.

- miesięczna kwota podstawowej dotacji dla przedszkoli na rok 2022 wynosi na jedno dziecko 1.534,56 zł

2) statystyczną liczbę uczniów, dzieci w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki pomniejszoną o  statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych placówkach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego która wynosi: 104

3) statystyczną liczbę uczniów, dzieci  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego która wynosi: 4

4) statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki, która wynosi: 0

§2. Podstawowa kwota dotacji określona w § 1 zarządzenia, stanowi podstawę wypłacenia dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kosów Lacki począwszy od czerwca 2022 roku do czasu kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przewidzianej do dokonania w październiku 2022 roku oraz stanowi podstawę dokonania wyrównania kwot dotacji wypłaconych w miesiącach styczeń 2022 roku – maj 2022 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

                                                                                                                                         Jan Słomiak

 

 

 

 

 

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 31.05.2022 09:00:41
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2022 09:02:58
Data publikacji informacji: od 31.05.2022 09:00:41
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.05.2022 09:00:41 Andrzej_BIP strona została dodana