logo bip

Tytuł Data publikacji Typ
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki ” pt., 31/03/2023 - 13:13 Ogłoszenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA  MALISZEWA III ” zlokalizowanego na cz czw., 30/03/2023 - 11:47 Ogłoszenie
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie wt., 28/03/2023 - 14:41 Ogłoszenie
Sesja XLI pon., 27/03/2023 - 09:09 Prosta strona
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej pon., 20/03/2023 - 14:31 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pon., 20/03/2023 - 14:27 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażac pon., 20/03/2023 - 12:13 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki  ” pt., 17/03/2023 - 09:03 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ” wt., 28/02/2023 - 15:57 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ” wt., 28/02/2023 - 15:55 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej wt., 21/02/2023 - 14:28 Ogłoszenie
Sesja XL wt., 14/02/2023 - 09:05 Prosta strona
2023 wt., 14/02/2023 - 09:04 Prosta strona
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km czw., 02/02/2023 - 15:13 Ogłoszenie
INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 233 położonej w miejscowości Henrysin gm. Kosów Lacki wt., 31/01/2023 - 14:37 Ogłoszenie
informacja o podjętych czynnościach -uzgodnienie raportu eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieck wt., 31/01/2023 - 14:35 Ogłoszenie
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki pt., 27/01/2023 - 12:43 Artykuł
OBWIESZCZENIE o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina K wt., 17/01/2023 - 14:49 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wt., 10/01/2023 - 14:22 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko pon., 09/01/2023 - 14:44 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pon., 09/01/2023 - 12:06 Ogłoszenie
Zarządzenia 2023 r. pt., 30/12/2022 - 11:15 Prosta strona
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie ” pt., 23/12/2022 - 10:02 Ogłoszenie
Sesja XXXVIII czw., 15/12/2022 - 11:33 Prosta strona
UCHWAŁA NR XXXVI/226/2022 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 września 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022 czw., 15/12/2022 - 11:12 Artykuł
Uzgodnienia dla inwestycji ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”. czw., 08/12/2022 - 15:21 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski" śr., 07/12/2022 - 14:39 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”), zawiadamia, że wydał w dniu 5 grudnia 2022 r. postanowienie, znak: WOOŚ-I.4220.484.2022.MŚ.3, którym sprostował z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w p wt., 06/12/2022 - 13:49 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n: ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie wt., 06/12/2022 - 13:35 Ogłoszenie
Opinie organów ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  czw., 01/12/2022 - 09:21 Ogłoszenie