logo bip

Tytuł Data publikacji Typ
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI wt., 26/09/2023 - 11:09 Prosta strona
Informacja Wody Polskie wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji pon., 25/09/2023 - 14:41 Ogłoszenie
informacja o podjętych czynnościach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzy pt., 22/09/2023 - 14:36 Ogłoszenie
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 września 2023 r. pon., 18/09/2023 - 11:00 Ogłoszenie
informacja o podjętych czynnościach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA          MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina śr., 13/09/2023 - 15:10 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E śr., 13/09/2023 - 14:12 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1087, 396/1, 1090, 387, 426,1089, 423/1, 423/2 ,423/6 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki. śr., 13/09/2023 - 14:09 Ogłoszenie
 O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsad pon., 11/09/2023 - 14:31 Ogłoszenie
Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 czw., 07/09/2023 - 15:03 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E – budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1095, 437,1091, 430/3, 430/2, 430/1, 429, 428, 427,1087, 426, 1089, 423/1, 423/2 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki. czw., 07/09/2023 - 14:31 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+361,32 w miejscowości Tosie", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie wt., 05/09/2023 - 14:36 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+132,55 w miejscowości Tosie", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie wt., 05/09/2023 - 14:34 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390419W na odcinku od km 0+000 do km 0+455,71 w miejscowości Telaki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie wt., 05/09/2023 - 14:29 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+174,29 w miejscowości Chruszczewka Szlachecka", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie wt., 05/09/2023 - 14:28 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390407W na odcinku od km 0+000 do km 0+181.60 w miejscowości Chruszczewka Szlachecka", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie wt., 05/09/2023 - 14:19 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kosów Lacki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie wt., 05/09/2023 - 14:17 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390444W na odcinku od km 0+000 do km 0+384,54 w miejscowości Krupy", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie wt., 05/09/2023 - 14:07 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla ,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 ob wt., 05/09/2023 - 10:47 Ogłoszenie
obwieszczenie - wyłozenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, gmina Kosów Lacki, pt., 01/09/2023 - 11:02 Ogłoszenie
obwieszczenie -zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : ,, Budowa obory woln pt., 01/09/2023 - 10:00 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: ,, eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina śr., 30/08/2023 - 12:49 Ogłoszenie
obwieszczenie-zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części dz wt., 29/08/2023 - 11:15 Ogłoszenie
zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na : ,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, pon., 28/08/2023 - 12:45 Ogłoszenie
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 czw., 24/08/2023 - 13:09 Prosta strona
Sesja XLIV czw., 17/08/2023 - 11:10 Prosta strona
INFORMAGA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie śr., 09/08/2023 - 15:12 Ogłoszenie
INFORMAGA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie śr., 09/08/2023 - 15:09 Ogłoszenie
Ogłoszenie Decyzje Budowa dróg gminnych czw., 20/07/2023 - 13:30 Ogłoszenie
Oświadczenia majątkowe za 2022 r. pon., 17/07/2023 - 14:23 Prosta strona
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tymczasowego magazynowania odpadów z destruktu asfaltowego oraz odpadów powstających w wyniku utrzymania na czw., 13/07/2023 - 15:56 Ogłoszenie