logo bip

Tytuł Data publikacji Typ
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) czw., 30/06/2022 - 14:50 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 28 czerwca 2022 r. wydał na wniosek Gminy Kosów Lacki decyzję Nr RG.6733.3.1.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdziel wt., 28/06/2022 - 08:53 Ogłoszenie
Oświadczenia majątkowe za 2021 r. pon., 27/06/2022 - 12:17 Prosta strona
OBWIESZCZENIE- podaje się do publicznej wiadomości, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ewid.: 686/2 i 891 w miejscowości Nowy Ratyn wt., 14/06/2022 - 13:23 Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”. pon., 06/06/2022 - 10:44 Prosta strona
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ czw., 02/06/2022 - 14:28 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie czw., 02/06/2022 - 14:25 Ogłoszenie
RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI wt., 31/05/2022 - 09:38 Prosta strona
Informacja o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  dla przedszkoli na rok 2022. wt., 31/05/2022 - 09:00 Prosta strona
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski pt., 27/05/2022 - 14:18 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski” pt., 27/05/2022 - 14:01 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 686/2 i 891 położonych w miejscowości Nowy Ratyniec, czw., 26/05/2022 - 11:08 Ogłoszenie
ulgi, odroczenia, umorzenia i pomoc publiczna w 2021r. pon., 23/05/2022 - 15:10 Prosta strona
Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i pon., 23/05/2022 - 15:08 Prosta strona
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji – budowa sieci wodociągowej rozdzielcz pt., 13/05/2022 - 13:55 Ogłoszenie
Konkursy 2022 czw., 12/05/2022 - 14:05 Prosta strona
Rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja ogólnodostępnych za śr., 11/05/2022 - 14:14 Prosta strona
Rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. ,,Wzbogaceni śr., 11/05/2022 - 14:11 Prosta strona
Sprzwozdania finansowe 2021 wt., 10/05/2022 - 14:55 Prosta strona
,,Organizacja aktywnego wypoczynku  dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”. 2022 czw., 28/04/2022 - 14:52 Prosta strona
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym śr., 27/04/2022 - 14:20 Prosta strona
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego   w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym śr., 27/04/2022 - 14:18 Prosta strona
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku. wt., 26/04/2022 - 13:06 Prosta strona
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ śr., 20/04/2022 - 14:34 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt., 15/04/2022 - 10:43 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki czw., 07/04/2022 - 13:19 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki czw., 07/04/2022 - 13:09 Ogłoszenie
obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki ” czw., 07/04/2022 - 11:46 Ogłoszenie
obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki ” czw., 07/04/2022 - 11:45 Ogłoszenie
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,,Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki” pon., 04/04/2022 - 15:40 Prosta strona