logo bip

Tytuł Data publikacji Typ
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ” śr., 30/11/2022 - 15:25 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego pon., 28/11/2022 - 08:29 Ogłoszenie
Konkurs na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kosów Lacki w 2023r. czw., 24/11/2022 - 15:16 Prosta strona
Konkursy na 2023 czw., 24/11/2022 - 15:14 Prosta strona
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 pon., 21/11/2022 - 15:04 Ogłoszenie
opinie ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z m pt., 18/11/2022 - 15:39 Ogłoszenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wys czw., 17/11/2022 - 13:50 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czw., 17/11/2022 - 13:48 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIEpodaje do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n:  ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Ko czw., 17/11/2022 - 13:46 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie śr., 16/11/2022 - 13:15 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz z zago pon., 07/11/2022 - 10:17 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 4 pt., 04/11/2022 - 14:22 Ogłoszenie
INFORMACJA o przystąpieniu do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych czw., 03/11/2022 - 15:19 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie pt., 28/10/2022 - 16:03 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach śr., 19/10/2022 - 11:16 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu z dniem 17 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki na okres 60 dni do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wt., 18/10/2022 - 15:14 Ogłoszenie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z d wt., 18/10/2022 - 09:59 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu z dniem 17 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki na okres 60 dni do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu pt., 14/10/2022 - 15:02 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaiczn czw., 13/10/2022 - 15:08 Ogłoszenie
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023r. wt., 04/10/2022 - 15:07 Prosta strona
O B W I E S Z C Z E N I E o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji polegajacej na  budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ewid.: 686/2 i 891 w miejscowości Nowy Ratyniec, gmina Sterdyń oraz na dz. nr ewid: 52 w miejscowości B pon., 03/10/2022 - 13:28 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pon., 03/10/2022 - 13:26 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pt., 23/09/2022 - 13:53 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie pon., 19/09/2022 - 15:17 Ogłoszenie
Opinie - informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażac pt., 16/09/2022 - 13:31 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie śr., 07/09/2022 - 14:36 Ogłoszenie
informacja o podjętych czynnościach - opinie organów dla przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z czw., 18/08/2022 - 13:32 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE o trwających terenowych pracach taksacyjnych związanych z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie obrębu Nowa Maliszewa, czw., 18/08/2022 - 09:28 Ogłoszenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysoko śr., 17/08/2022 - 13:40 Ogłoszenie
Obwieszczenie wt., 09/08/2022 - 14:13 Ogłoszenie