logo bip

Tytuł Data publikacji Typ
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie d pon., 06/09/2021 - 14:09 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablow pon., 06/09/2021 - 14:07 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia czw., 26/08/2021 - 15:33 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt., 20/08/2021 - 12:15 Ogłoszenie
Obwieszczenie - zawadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko pt., 13/08/2021 - 12:10 Ogłoszenie
Zawiadomienie-obwieszczenie stron o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski" czw., 22/07/2021 - 22:58 Ogłoszenie
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie" śr., 21/07/2021 - 22:01 Ogłoszenie
Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie" śr., 21/07/2021 - 21:43 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek: obręb Guty: dz. 160, 161, obręb Albinów: dz. 437/1, 437/2 wt., 20/07/2021 - 10:12 Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie wsi Rytele Święckie gm. Kosów Lacki wt., 13/07/2021 - 09:51 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem terenu ” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1 i 1776 z obrębu Miasto Kosów Lacki pt., 09/07/2021 - 14:13 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu ” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1 i 1776 z pt., 09/07/2021 - 14:09 Ogłoszenie
informacja o podjętych czynnościach na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 394 w obrębie Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki ” śr., 30/06/2021 - 13:49 Ogłoszenie
zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn:,, ,, Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,, Grzymały dz. 320” na dz. ewid. nr 320 pt., 25/06/2021 - 14:10 Ogłoszenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 394 w obrębie Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki   ” pon., 21/06/2021 - 15:36 Ogłoszenie
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski" pt., 18/06/2021 - 14:54 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach ,,Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1, i 1776 z obrębu Miasto Kosów czw., 17/06/2021 - 15:39 Ogłoszenie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie czw., 17/06/2021 - 15:16 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV śr., 16/06/2021 - 14:34 Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent ds. inwestycji śr., 16/06/2021 - 14:13 Ogłoszenie
PGW WODY POLSKIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uziellenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla potrzeb fermy drobiu śr., 16/06/2021 - 14:12 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie śr., 16/06/2021 - 14:10 Ogłoszenie
Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu dnia 15.06.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów śr., 16/06/2021 - 14:00 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 17 maja 2021 r. wydał decyzję Nr RG.6733.3.1.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr., 19/05/2021 - 11:11 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów śr., 19/05/2021 - 11:10 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na: Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski śr., 19/05/2021 - 11:08 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa instalacji... śr., 19/05/2021 - 11:05 Ogłoszenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża" Grzymały dz. 320Ó na dz. ewid. nr 320 śr., 19/05/2021 - 11:01 Ogłoszenie
Sprawozdania finansowe CUW śr., 19/05/2021 - 11:00 Ogłoszenie
Sprawozdania finansowe SP śr., 19/05/2021 - 10:56 Ogłoszenie