logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Obwieszczenie - budowa budynku świetlicy wiejskiej i garażu na dz. nr ewid: 1033 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390444W na odcinku od km 0+000 do km 0+384,54 w miejscowości Krupy", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+174,29 w miejscowości Chruszczewka Szlachecka", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+361,32 w miejscowości Tosie", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kosów Lacki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390419W na odcinku od km 0+000 do km 0+455,71 w miejscowości Telaki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390407W na odcinku od km 0+000 do km 0+181.60 w miejscowości Chruszczewka Szlachecka", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+132,55 w miejscowości Tosie", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,,Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3, zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3"
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach