logo bip

Sesja XLIX

Rada Miasta i Gminy                                Kosów Lacki, dnia 23 stycznia 2024r.

Kosów Lacki

OSO.0002.49.2024                                     

                                                                    Pan/i ……………………………………………..

 

 

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta                    i Gminy Kosów Lacki na dzień 31 stycznia 2024r. o godz. 10 °° w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

 Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza  o pracy w okresie między sesjami, w  tym informacja o przekazaniu   samochodu dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki za 2023r.

6. Informacja o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2023r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2024 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.

9.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na  rok 2024.

10.Wnioski i oświadczenia radnych.

11.Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.

12.Sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.Zamknięcie obrad XLVIII sesji.

     Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

             /-/

Wiesław Wiśniewski

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 12.02.2024 13:57:57
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2024 11:16:38
Data publikacji informacji: od 12.02.2024 13:57:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.03.2024 11:16:38 Danuta Wolska edycja strony
12.02.2024 14:00:57 Danuta Wolska edycja strony
12.02.2024 13:57:57 Danuta Wolska strona została dodana