logo bip

Sesja XLVII

Rada Miasta i Gminy                                        Kosów Lacki, dnia 21 listopada 2023r.

Kosów Lacki

OSO.0002.47.2023                                           

                                                                          Pan(i)……………………………………..

Na podstawie § 38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na  29 listopada 2023r. o  godz.10° w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kościelna 20

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały  w sprawie   udzielenia  dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki,

8.Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości rocznych  stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki,

 9.Przyjęcie średniej  ceny sprzedaży drewna, obliczonej  według średniej ceny drewna  uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   będącej podstawą do ustalenia  podatku leśnego na 2024 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata 2023-2037.

11.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

     2023.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Odpowiedzi na zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

16.Zamknięcie obrad XLVII sesji.                                                     

                                                                                           

                                                                            Przewodniczący

                                                                        Rady Miasta i Gminy

                                                                                  /-/

                                                                        Wiesław Wiśniewski

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 06.12.2023 11:39:58
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2024 09:58:07
Data publikacji informacji: od 06.12.2023 11:39:58
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.01.2024 09:58:07 Danuta Wolska edycja strony
06.12.2023 12:08:31 Danuta Wolska edycja strony
06.12.2023 11:47:48 Danuta Wolska edycja strony
06.12.2023 11:46:30 Danuta Wolska edycja strony
06.12.2023 11:45:22 Danuta Wolska edycja strony
06.12.2023 11:39:58 Danuta Wolska strona została dodana