logo bip

Sesja L

Rada Miasta i Gminy                                        Kosów Lacki, dnia  27 lutego 2024r.

Kosów Lacki

OSO.0002.40.2024

                                                                           Pan(i)………………………………

 

 

            Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                 ( Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  na dzień   29 lutego 2024r.  o godz. 12 °°w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka  w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim.

4.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

5.Sprawy różne.

6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.                                                                                          

7.Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący

                                                                       Rady Miasta i Gminy

                                                                                                                                            

       Wiesław Wiśniewski                  

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 11.03.2024 11:10:57
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2024 14:24:08
Data publikacji informacji: od 11.03.2024 11:10:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.04.2024 14:24:08 Danuta Wolska edycja strony
11.03.2024 11:10:57 Danuta Wolska strona została dodana