logo bip

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

OSO.526.5.2021                                                          Kosów Lacki, 13 października 2021 r.

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2022

 

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010 
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                               i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania  z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy , na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach od  5 października 2021 r. do
12 października 2021 r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały. 

OSO.526.5.2021                                                                         Kosów Lacki, 5 października 2021 r.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa                    w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające  na  terenie
Gminy  Kosów  Lacki

do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej,                na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy                      Kosów Lacki.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

- bezpośrednie, otwarte spotkanie w dniu 11 października 2021 r.  o godz. 14:00 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2.

- wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Opinie o projekcie można zgłaszać drogą e-mailową na adres: samorzad at kosowlacki [dot] pl (), drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy                    Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub osobiście podczas spotkania  w dniu 11 października 2021 r.

Termin konsultacji wyznaczony został od dnia 05.10.2021 r.  do  12.10.2021 r.  
do  godz. 16.00.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest                             Wydział  Organizacyjny  i  Spraw  Obywatelskich.

kontakt: tel. 257879105,  samorzad at kosowlacki [dot] pl

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 24.02.2021 14:07:30
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021 14:08:59
Data publikacji informacji: od 24.02.2021 14:07:30
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.10.2021 14:08:59 Andrzej_BIP edycja strony
05.10.2021 09:56:34 Andrzej_BIP edycja strony
01.07.2021 15:02:05 Andrzej_BIP edycja strony
25.02.2021 10:22:32 administrator_serwisu edycja strony
24.02.2021 14:07:30 administrator_serwisu strona została dodana