logo bip

Organizacja pikników, festynów, pokazów, koncertów i innych form spędzania wolnego czasu z elementami profilaktyki uzależnień.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2024 r., na ten cel 20.000,00 zł. W ramach zadania zachęcamy do organizacji pikników rodzinnych, festynów, pokazów, turniejów, koncertów, imprez plenerowych, zawodów sportowych, wycieczek pieszych i rowerowych, których uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Kosów Lacki. Organizowane wydarzenia powinny zawierać elementy profilaktyki uzależnień. Termin realizacji zadania ustalono od 15 czerwca do 31 grudnia 2024 r. Zachęcamy organizacje do składania ofert.

plakat
Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 30.04.2024 12:20:33
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2024 12:21:32
Data publikacji informacji: od 30.04.2024 12:20:33
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.04.2024 12:20:33 Andrzej_BIP strona została dodana