logo bip

SESJA XLVI

Rada Miasta i Gminy                                        Kosów Lacki, dnia 23 października 2023r.

Kosów Lacki

OSO.0002.46.2023                                           

                                                                          Pan(i)…………………………………………...

 

Na podstawie § 38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na  30 października 2023r. o  godz 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

                      

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Wręczenie stypendiów Burmistrza.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2022/2023.

7.Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

8.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9.Odpowiedzi na zapytania.

10.Sprawy różne.

11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

12.Zamknięcie obrad  XLVI sesji.                                                   

                                                                                           

                                                      

 

                                                                        Wiceprzewodniczący

                                                                       Rady Miasta i Gminy

 

                                                                        Ewa Arciechowska

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 06.11.2023 09:20:03
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2023 09:23:57
Data publikacji informacji: od 06.11.2023 09:20:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.11.2023 09:23:57 Andrzej_BIP edycja strony
06.11.2023 09:20:03 Andrzej_BIP strona została dodana