logo bip

Sesja Nr I

OSO.0002.1.2024 Kosów Lacki , dnia 25 kwietnia 2024r.


 

Pan/i

……………………………………………………


 


 

Zawiadamiam, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach I Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad miast, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. p o s t a n o w i ł zwołać pierwszą sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 7 maja 2024r. o godz. 11°°, która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.


 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego.

  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

  3. Ślubowanie radnych.

  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

  5. Ślubowanie Burmistrza.

  6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

  7. Zamknięcie sesji.


 

Burmistrz

/-/

Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 04.06.2024 15:06:02
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2024 15:06:52
Data publikacji informacji: od 04.06.2024 15:06:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
04.06.2024 15:06:02 Andrzej_BIP strona została dodana