logo bip

Konkurs ofert na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kosów Lacki w 2022 roku

Zarządzenie nr 2/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 5 stycznia 2022 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu
w Gminie Kosów Lacki w 2022 roku.

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały nr XXVIII/173/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia
26 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kosów Lacki
w 2022 r.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Oferty w konkursie należy składać na formularzu zgodnym z  załącznikiem nr 1 do Uchwały
nr  XXVIII/173/2021  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia  26 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 5

Otwarcie i rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 7 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu składania wniosków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 6

Osobą odpowiedzialną za wykonanie zarządzenia jest Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 05.01.2022 13:51:25
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 14:07:59
Data publikacji informacji: od 05.01.2022 13:51:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.05.2022 14:07:59 Andrzej_BIP edycja strony
26.01.2022 15:35:48 Andrzej_BIP edycja strony
05.01.2022 14:16:05 Andrzej_BIP edycja strony
05.01.2022 13:51:25 Andrzej_BIP strona została dodana