logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powią
Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powiązanej ze zmienianą Instalacją do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem,
OBWIESZCZENIE- podaje się do publicznej wiadomości, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzna linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą tec
Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki informacja o podjętych czynnościach-opinie organów
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia pn.:,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki 
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża "Grzymały VIII" na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”
projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnetrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1161 położonej