logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 28 czerwca 2022 r. wydał na wniosek Gminy Kosów Lacki decyzję Nr RG.6733.3.1.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdziel
OBWIESZCZENIE- podaje się do publicznej wiadomości, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ewid.: 686/2 i 891 w miejscowości Nowy Ratyn
w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Kosów Lacki,
dla inwestycji – budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 81/3 w miejscowości W
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski”  
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 686/2 i 891 położonych w miejscowości Nowy Ratyniec,
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ewid.: 686/2 i 891 w miejscowości Nowy Ratyniec, gmina Sterdyń oraz na dz. nr ewid: 52 w miejscowości Buczyn Szlachecki, gmina Kosów Lacki.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ