logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:  ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, po
,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża  ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy,gm. Kosów Lacki
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki