logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
informacja o podjętych czynnościach na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 394 w obrębie Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki ”
zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn:,, ,, Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,, Grzymały dz. 320” na dz. ewid. nr 320
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 394 w obrębie Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki   ”
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski"
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach ,,Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1, i 1776 z obrębu Miasto Kosów
Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu dnia 15.06.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku K
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent ds. inwestycji