logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Obwieszczenie ŚiB.673.21.2023- Budowa drogi gminnej nr 390424W na odcinku Nowa Wieś- Kosów Lacki" Obwieszczenie ŚiB.673.28.2023- Budowa drogi gminnej na odcinku Trzciniec Duży-Telaki Obwieszczenie ŚiB.673.29.2023- Budowa drogi gminnej nr 39416W Kosów La
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: *,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów L
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntu rolnego na części dz. nr ewid.: 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki.
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającegona:*,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprz
,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: *,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m^3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m^3 i utwar
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: *,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m^3 ,
Obwieszczenia Starosty Sokołowskiego
Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o pp>75%,, Wólka Okrąglik I” w granicach działki gruntowej nr 282 obrębu Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazow
Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3 i utwardzeniem terenu na terenie obejmującym działki nr ewid. 657/2 i 658 obręb geodezy