logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”
O B W I E S Z C Z E N I E WYDANIE DECYZJI, o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego wieża PLAY, WÓLKA OKRĄGLIK
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powią
Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powiązanej ze zmienianą Instalacją do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem,
OBWIESZCZENIE- podaje się do publicznej wiadomości, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzna linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą tec
Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki informacja o podjętych czynnościach-opinie organów