logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
0 rozszerzeniu zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Wnioskodawca rozszerzył zakres wniosku o dodatkowe pozwolenie wodnoprawne na u
,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalac
ZAWIADOMIENIE o trwających terenowych pracach taksacyjnych związanych z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie obrębu Nowa Maliszewa,
Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami e
Obwieszczenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
Opinie dla przedsięwzięcia polegającego  na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowi
Obwieszczenie Starosty Sokołowskiego
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, eksploatacji kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowiec