logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 września 2023 r.
budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1087, 396/1, 1090, 387, 426,1089, 423/1, 423/2 ,423/6 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki.
zostało umorzone  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu  publicznego,  dla inwestycji –  budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na części działki: 1082, 1095, 437, 1091, 430/3, 430/2, 430/1, 429, 4
,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA          MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie ”.
,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3  i utwardzeniem terenu na terenie obejmującym działki nr ewid.  657/2 i 658 obręb geod
– budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1095, 437,1091, 430/3, 430/2, 430/1, 429, 428, 427,1087, 426, 1089, 423/1, 423/2 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki.
Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/
,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3 i utwardzeniem terenu na terenie obejmującym działki nr ewid. 657/2 i 658 obręb geod
obwieszczenie - wyłozenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, gmina Kosów Lacki,