logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: ,, eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki, p
,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie ”
zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na : ,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały,
INFORMAGA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
INFORMAGA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390419W na odcinku od km 0+000 do km 0+455,71 w miejscowości Telaki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kosów Lacki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+132,55 w miejscowości Tosie", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390407W na odcinku od km 0+000 do km 0+181.60 w miejscowości Chruszczewka Szlachecka", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie Decyzje Budowa dróg gminnych