logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej występującej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce
dla przedsięwzięcia polegającego  na:                        ,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 obręb Telaki, gmina Kosów Lacki”
OBWIESZCZENIA STAROSTY SOKOŁOWSKIEGO z dnia 19.06.2023 r. o wydanych decyzjach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki Budowa drogi gminnej  Nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy Budowa drogi gminnej  Nr 390446W na odcinku Rytne - Telaki Budowa drogi gminnej   na odcinku Trzcinie
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3 i utwardze
,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów  Lacki Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki Budowa drogi gminnej  Nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy Budowa drogi gminnej  Nr 390446W na odcinku Rytne - Telaki Budowa drogi gminnej   na odcinku Trzcini
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 obręb Telaki, gmina Kosów Lacki”
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,,Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3, zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3"
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach