logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km
INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 233 położonej w miejscowości Henrysin gm. Kosów Lacki
eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
OBWIESZCZENIE o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina K
,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”
, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie ”
Uzgodnienia dla inwestycji ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”.
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski"