logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub bu
,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej ,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy
Obwieszczenia Starosty Sokołowskiego dot. dróg
informacja Dyrektora Zarządu zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie ŚiB.673.21.2023- Budowa drogi gminnej nr 390424W na odcinku Nowa Wieś- Kosów Lacki" Obwieszczenie ŚiB.673.28.2023- Budowa drogi gminnej na odcinku Trzciniec Duży-Telaki Obwieszczenie ŚiB.673.29.2023- Budowa drogi gminnej nr 39416W Kosów La
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: *,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów L
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntu rolnego na części dz. nr ewid.: 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki.