logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającegona:*,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprz
,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: *,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m^3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m^3 i utwar
Obwieszczenia Starosty Sokołowskiego
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: *,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m^3 ,
Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o pp>75%,, Wólka Okrąglik I” w granicach działki gruntowej nr 282 obrębu Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazow
Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3 i utwardzeniem terenu na terenie obejmującym działki nr ewid. 657/2 i 658 obręb geodezy
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającegona:*,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lac
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego ,Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki- Sokołów Podlaski"
,, Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tymczasowego magazynowania odpadów z destruktu asfaltowego oraz odpadów powstających w wyniku utrzymania nawierzchni drogowej oraz pasa drogowego ” na działce o nr ewid. 1594 obręb Kosów Lacki, gmina Kosó