logo bip

Obwieszczenie

Tytuł ogłoszenia
Obwieszczenie
Znak sprawy
RG.6733.1.3.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 9 sierpnia 2022 r.

RG.6733.1.3.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), Wólka Okrąglik 115; 08-330 Kosów Lacki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu  publicznego,  dla inwestycji –  budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 81/3 w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień w sprawie  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 pokój nr 9 w godzinach od 8 do 16.

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione dnia 9 sierpnia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

/.../ Jan Słomiak

 

miejsce rozmieszczenia:

 

1.      w poblizu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia

2.      tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

3.      strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

4.      a/a.

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022 14:13:54
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2022 14:18:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.08.2022 14:13:54 pawel_nasilowski strona została dodana