logo bip

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat s

Tytuł ogłoszenia
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
Znak sprawy
RG.6220.2.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.2.2022 Kosów Lacki, dnia 28 marca 2024r.

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu dnia 28.03.2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 28.03.2024r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kościelna 20, a także w miejscowości Nowa Maliszewa.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak

 

 


 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 28.03.2024 13:45:06
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 13:46:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
28.03.2024 13:45:06 Andrzej_BIP strona została dodana