logo bip

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Tytuł ogłoszenia
Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powiązanej ze zmienianą Instalacją do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem,
Znak sprawy
RG.6220.7.2018   
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.7.2018                                                             Kosów Lacki, dnia 17 listopada  2021r.

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu dnia 17.11.2021r. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

,, Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powiązanej ze zmienianą Instalacją do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę eksploatowanej przez STAOIL Sp z o.o.” przy ulicy Energetycznej 2 w Kosowie Lackim na obszarze obejmującym następujące działki: 1601/2, 1601/4, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1601/8, 1601/9, 1602, 1603/4, 1603/5, 1603/6, 1603/7, 1600/1, 1600/2, 1600/3. 

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 17.11.2021r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 oraz w miejscowości Kosów Lacki.

 

 

 

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                  /-/  Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 17.11.2021 13:52:27
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2021 13:53:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.11.2021 13:52:27 Andrzej_BIP strona została dodana