logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki ” 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki 2. Budowa drogi gminnej Nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy 3. Budowa drogi gminnej Nr 390446W na odcinku Rytne - Telaki 4. Budowa drogi gminnej na odc
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA  MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmin
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie   ”
,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami
,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki  ”
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ”
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ”
Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami e
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km