logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie dział

Tytuł ogłoszenia
O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie dział
Znak sprawy
RG.6733.1.3.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia  27 września 2021 roku

RG.6733.1.3.2021

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Na podstawie  art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) podaje się do wiadomości publicznej, że przed wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV
w obrębie działek nr ewid. 160 i 161  położonych w miejscowości Guty oraz w obrębie działek nr ewid. 437/1 i 437/2 położonych w miejscowości Albinów, gmina Kosów Lacki 
– zapewnia się stronom czynny udział w postępowaniu administracyjnym.

            W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 KPA, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 pokój nr 9 w godzinach od 8 do 16.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

                                                                                                                         /.../ Jan Słomiak

 

 

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w poblizu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: /25/ 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 27.09.2021 15:32:45
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 15:34:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
27.09.2021 15:32:45 Andrzej_BIP strona została dodana