logo bip

OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 6 października 2021 r. wydał decyzję Nr RG.6733.3.3.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablow

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 6 października 2021 r. wydał decyzję Nr RG.6733.3.3.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablow
Znak sprawy
RG.6733.3.3.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia   6 października 2021 roku

RG.6733.3.3.2021

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Na podstawie  art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu  6 pażdziernika 2021 roku wydał decyzję Nr RG.6733.3.3.2021 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji polegającej na  budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15kV w obrębie działek nr ewid. 160 i 161 połozonych w miejscowości Guty oraz w obrebie działek nr ewid. 437/1 i 437/2 połozonych w miejscowości Albinów, gmina Kosów Lacki.

 

Z w/w decyzją oraz załącznikami można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2; 08-330 Kosów Lacki w godzinach 8-16.

           

                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                 Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                    /.../

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  4. a/a.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: /25/ 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 06.10.2021 09:03:34
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2021 09:05:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.10.2021 09:03:34 Andrzej_BIP strona została dodana