logo bip

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tytuł ogłoszenia
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Znak sprawy
LU.RUZ.4210.34.2021.VR
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Obwieszczenie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), Dyrektor PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
zawiadamia, że w związku ze złożonym wnioskiem, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę, częściową likwidację oraz wykonanie urządzeń melioracji wodnych (zbieracza i sączków drenarskich), na działce ewid. 1867, obręb Telaki gm. Kosów Lacki.

ogłoszenieogłoszenie

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 17.06.2021 15:16:11
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2021 15:27:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.06.2021 15:27:55 Andrzej_BIP edycja strony
17.06.2021 15:24:13 Andrzej_BIP edycja strony
17.06.2021 15:16:11 Andrzej_BIP strona została dodana