logo bip

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności
Znak sprawy
RG.6733.1.4.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 4 października 2021 roku

RG.6733.1.4.2021

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazk 1, 02-677 Warszawa – zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego z zakresu łączności tj. stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z  wewnętrzną linia zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1161 w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki.

 

 

            W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 KPA, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 pokój nr 9 w godzinach od 8 do 16.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

                                                                                                                     

   /.../ Jan Słomiak

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: /25/ 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 04.10.2021 14:20:56
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2021 14:22:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
04.10.2021 14:20:56 Andrzej_BIP strona została dodana