logo bip

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji – budowa sieci wodociągowej rozdzielcz

Tytuł ogłoszenia
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ewid.: 686/2 i 891 w miejscowości Nowy Ratyniec, gmina Sterdyń oraz na dz. nr ewid: 52 w miejscowości Buczyn Szlachecki, gmina Kosów Lacki.
Znak sprawy
RG.6733.1.1.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 13 maja 2022 r.

RG.6733.1.1.2022

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2; 08-330 Kosów Lacki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu  publicznego,  dla inwestycji –  budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ewid.: 686/2 i 891 w miejscowości Nowy Ratyniec, gmina Sterdyń oraz na dz. nr ewid: 52 w miejscowości Buczyn Szlachecki, gmina Kosów Lacki.

 

            W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień w sprawie  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 pokój nr 9 w godzinach od 8 do 16.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione dnia 13 maja 2022 r.

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

                                                                                                                         /.../ Jan Słomiak

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w poblizu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki
  3. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Sterdyń
  4. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  5. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy:  25 787 91 05

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 13.05.2022 13:55:01
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2022 13:56:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.05.2022 13:55:01 Andrzej_BIP strona została dodana