logo bip

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie"

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie"
Znak sprawy
RG.6220.5.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

BURMISTRZ
M
IASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Kosów Lacki, dnia 21 lipca 2021r.

RG.6220.5.2021

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r., poz. 247)  zawiadamia, że dnia 21 lipca 2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.5.2021 ) dla przedsięwzięcia polegającego na:

 ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża   ,, Grzymały dz. 320” na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”

realizowanego przez   Zbigniew Grzymała ,,HOLDING” Grzymały 10, 08-330 Kosów Lacki

Decyzja i dokumentacja sprawy (w tym opinie organów opiniujących) jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 21.07.2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
/-/ Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 21.07.2021 22:01:22
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2021 22:04:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.07.2021 22:01:22 pawel_nasilowski strona została dodana