logo bip

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski"

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski"
Znak sprawy
RG.6220.13.2020
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r., poz. 247)  zawiadamia, że dnia 15 czerwca 2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.13.2020 ) dla przedsięwzięcia polegającego na:

 ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  

realizowanego przez   Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Decyzja i dokumentacja sprawy( w tym opinie organów opiniujących) jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 18.06.2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 18.06.2021 14:54:39
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2021 15:07:12
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.06.2021 15:07:12 pawel_nasilowski edycja strony
18.06.2021 15:06:27 pawel_nasilowski edycja strony
18.06.2021 14:54:39 pawel_nasilowski strona została dodana