logo bip

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.03.2023 13:16:00 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki ” Andrzej_BIP edycja strony
31.03.2023 13:13:34 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki ” Andrzej_BIP strona została dodana
30.03.2023 11:47:25 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA  MALISZEWA III ” zlokalizowanego na cz Andrzej_BIP strona została dodana
28.03.2023 14:41:41 INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie Andrzej_BIP strona została dodana
27.03.2023 09:09:24 Sesja XLI Danuta Wolska strona została dodana
27.03.2023 09:09:09 Sesja XL Danuta Wolska edycja strony
20.03.2023 14:31:02 Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Andrzej_BIP strona została dodana
20.03.2023 14:27:36 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Andrzej_BIP strona została dodana
20.03.2023 12:13:39 OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażac Andrzej_BIP strona została dodana
17.03.2023 09:03:17 Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki  ” Andrzej_BIP strona została dodana
06.03.2023 14:15:47 Sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni Andrzej_BIP edycja strony
05.03.2023 19:31:10 Zarządzenia 2023 r. Andrzej_BIP edycja strony
28.02.2023 15:57:01 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ” Andrzej_BIP strona została dodana
28.02.2023 15:55:42 OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ” Andrzej_BIP strona została dodana
21.02.2023 14:28:36 Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Andrzej_BIP strona została dodana