logo bip

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.11.2022 15:25:26 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ” Andrzej_BIP strona została dodana
29.11.2022 11:52:28 Ochrona Danych Osobowych Andrzej_BIP edycja strony
29.11.2022 08:34:40 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego Andrzej_BIP edycja strony
28.11.2022 08:29:01 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji  inwestycji celu  publicznego Andrzej_BIP strona została dodana
24.11.2022 15:16:43 Konkurs na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kosów Lacki w 2023r. Andrzej_BIP strona została dodana
24.11.2022 15:14:06 Konkursy na 2023 Andrzej_BIP strona została dodana
21.11.2022 15:47:42 O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 Andrzej_BIP edycja strony
21.11.2022 15:09:36 O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 Andrzej_BIP edycja strony
21.11.2022 15:04:04 O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 Andrzej_BIP strona została dodana
18.11.2022 15:39:11 opinie ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z m Andrzej_BIP strona została dodana
17.11.2022 13:50:28 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wys Andrzej_BIP strona została dodana
17.11.2022 13:48:38 OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Andrzej_BIP strona została dodana
17.11.2022 13:46:32 OBWIESZCZENIEpodaje do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n:  ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Ko Andrzej_BIP strona została dodana
16.11.2022 13:15:42 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie Andrzej_BIP strona została dodana
08.11.2022 09:44:28 Petycje Andrzej_BIP edycja strony