logo bip

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
26.09.2023 11:09:15 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Andrzej_BIP strona została dodana
26.09.2023 08:42:19 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 Andrzej_BIP edycja strony
25.09.2023 14:41:53 Informacja Wody Polskie wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji Andrzej_BIP strona została dodana
22.09.2023 14:36:52 informacja o podjętych czynnościach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzy Andrzej_BIP strona została dodana
19.09.2023 11:09:48 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 Andrzej_BIP edycja strony
18.09.2023 11:00:53 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 września 2023 r. Andrzej_BIP strona została dodana
13.09.2023 15:10:52 informacja o podjętych czynnościach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA          MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina Andrzej_BIP strona została dodana
13.09.2023 14:12:48 O B W I E S Z C Z E N I E Andrzej_BIP strona została dodana
13.09.2023 14:09:26 O B W I E S Z C Z E N I E budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1087, 396/1, 1090, 387, 426,1089, 423/1, 423/2 ,423/6 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki. Andrzej_BIP strona została dodana
11.09.2023 14:31:13  O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsad Andrzej_BIP strona została dodana
08.09.2023 09:10:49 Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Andrzej_BIP edycja strony
08.09.2023 09:09:46 Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Andrzej_BIP edycja strony
07.09.2023 15:03:56 Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Andrzej_BIP strona została dodana
07.09.2023 14:31:59 O B W I E S Z C Z E N I E – budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1095, 437,1091, 430/3, 430/2, 430/1, 429, 428, 427,1087, 426, 1089, 423/1, 423/2 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki. Andrzej_BIP strona została dodana
05.09.2023 14:39:05 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kosów Lacki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie pawel_nasilowski edycja strony