logo bip

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.06.2022 14:50:40 OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Andrzej_BIP strona została dodana
28.06.2022 08:53:39 OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 28 czerwca 2022 r. wydał na wniosek Gminy Kosów Lacki decyzję Nr RG.6733.3.1.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdziel Andrzej_BIP strona została dodana
27.06.2022 12:20:27 Oświadczenia majątkowe za 2021 r. Andrzej_BIP edycja strony
27.06.2022 12:17:46 Oświadczenia majątkowe za 2021 r. Andrzej_BIP strona została dodana
14.06.2022 13:23:10 OBWIESZCZENIE- podaje się do publicznej wiadomości, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr ewid.: 686/2 i 891 w miejscowości Nowy Ratyn Andrzej_BIP strona została dodana
06.06.2022 10:44:48 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”. Andrzej_BIP strona została dodana
02.06.2022 14:28:56 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ Andrzej_BIP strona została dodana
02.06.2022 14:25:13 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie Andrzej_BIP strona została dodana
01.06.2022 08:59:26 Zarządzenia Burmistrza Andrzej_BIP edycja strony
31.05.2022 09:38:45 RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI Andrzej_BIP strona została dodana
31.05.2022 09:00:41 Informacja o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  dla przedszkoli na rok 2022. Andrzej_BIP strona została dodana
27.05.2022 14:18:16 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski Andrzej_BIP strona została dodana
27.05.2022 14:01:43 OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski” Andrzej_BIP strona została dodana
26.05.2022 11:08:20 OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 686/2 i 891 położonych w miejscowości Nowy Ratyniec, Andrzej_BIP strona została dodana
24.05.2022 12:19:15 Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i Andrzej_BIP edycja strony