logo bip

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.01.2022 15:31:55 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Andrzej_BIP edycja strony
12.01.2022 09:23:59 Petycje Andrzej_BIP edycja strony
11.01.2022 11:43:01 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie Andrzej_BIP strona została dodana
11.01.2022 08:29:07 O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr Andrzej_BIP strona została dodana
10.01.2022 11:44:32 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Andrzej_BIP strona została dodana
05.01.2022 14:16:05 Konkurs ofert na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kosów Lacki w 2022 roku Andrzej_BIP edycja strony
05.01.2022 13:51:25 Konkurs ofert na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kosów Lacki w 2022 roku Andrzej_BIP strona została dodana
28.12.2021 10:28:15 O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowane Andrzej_BIP strona została dodana
08.12.2021 11:51:38 O B W I E S Z C Z E N I E WYDANIE DECYZJI, o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego wieża PLAY, WÓLKA OKRĄGLIK Andrzej_BIP strona została dodana
07.12.2021 12:03:59 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”   Andrzej_BIP strona została dodana
07.12.2021 12:01:50 OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski Andrzej_BIP strona została dodana
02.12.2021 13:29:31 INFORMACJA podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2021 Andrzej_BIP edycja strony
02.12.2021 13:11:06 UCHWAŁA NR XXVIII /173/ 2021 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu Andrzej_BIP strona została dodana
02.12.2021 13:10:09 Zarządzenia Burmistrza Andrzej_BIP edycja strony
17.11.2021 13:52:27 OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Andrzej_BIP strona została dodana