logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
O B W I E S Z C Z E N I E na wniosek Pana Krzysztofa Ołtarzewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie silosu na kiszonkę oraz hali łukowej na części dz. nr e
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możli
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH , Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w fo
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntu rolnego na części działki nr ewid.: 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów - zapewnia się stronom czy
,, budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad
,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji : ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski"
LS.ZUZ.4210.54.2024.AK
,, budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”