logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Sprawozdania finansowe ZS
Sprawozdania finansowe Przedszkole
Sprawozdania finansowe SP
Informacja o podętych czynnościach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki"
Informacja o podjetych czynnościach w sprawie przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki"
Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIA GMINY KOSÓW LACKI ZA 2020r.
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n:Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n:,, Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy,gm. Kosów Lacki
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej w zakłady mięsne "ZAKRZEWSCY" Dariusz Zakrzewski Janusz Zakrzewski Spółka Jawna – Zakład o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częś