logo bip

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tytuł ogłoszenia
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Znak sprawy
L.RUZ.4213.1.2024.AO
Od kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Lublin, 13.02.2024 r.

Pole tekstowe: Lublin, 13.02.2024 r.^               Wody Polskie

 

L.RUZ.4213.1.2024.AO

 

 

 

Informacja

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że w dniu 07.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr 1 i nr 2, zlokalizowanego na działce ewid. nr 1867 w m. Telaki, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski i wykorzystywanego na potrzeby fermy drobiu, udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.06.2021                                                                        r., znak:

LU.RUZ.4210.28.2021.AO.

Dzień podania do publicznej wiadomości AkL......02.2024 r.

Tomasz Wuczko Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą /podpisano elektronicznie/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

Pole tekstowe: www.wody.gov.pltel.: +48 (81) 53 10 300 | faks: +48 (81) 53 10 301 | e-mail: lublin at wody [dot] gov [dot] pl

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 15.02.2024 14:52:59
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2024 14:55:11
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.02.2024 14:52:59 Andrzej_BIP strona została dodana