logo bip

informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia pn.:,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki

Tytuł ogłoszenia
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia pn.:,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Znak sprawy
RG.6220.10.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.10.2021                                                        Kosów Lacki, dnia 4 listopada 2021r.

 

 

                                                                       Państwowe Gospodarstwo Wodne

                                     Wody Polskie

 Zarząd Zlewni

w Sokołowie Podlaskim

ul. Repkowska 49

08-300 Sokołów Podlaski

 

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.4 i ust. 1 c ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r., poz.247 z późn.zm.), w załączeniu przesyłam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego  na:                        ,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża  ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonania uzgodnienia ww. przedsięwzięcia.

 

Inwestor : P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Grzymały   posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

 

 

 

                       Z up.   Burmistrza

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

 

/-/   Paweł Nasiłowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RG.6220.10.2021                                                          Kosów Lacki, dnia 4 listopada 2021r.

 

 

 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                   Wydział Spraw Terenowych I

                                             ul. Kazimierzowska 23

                              08-110 Siedlce

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża  ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki zwracam się zgodnie z art. 64 ust.1,pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r., poz. 247 z późn.zm.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Inwestor : P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Grzymały   posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

                       Z up.   Burmistrza

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

 

/-/   Paweł Nasiłowski

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 04.11.2021 11:04:55
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2021 11:06:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
04.11.2021 11:04:55 Andrzej_BIP strona została dodana